Styringsverktøyet OKR – praktisering, erfaringer og tips

Et av de viktigste verktøyene jeg og teamet mitt benyttet oss av gjennom oppretting nettbutikken vår ”mammakroppen” (treningsprogram for gravide på nett), var styringsmekanismen OKR. I dette innlegget skal jeg dele våre erfaringer rundt dette, samt forklare hvordan vi praktiserte det gjennom lansering av vår nettbutikk.

Hva er OKR?

På Oliver Gjølberg (2019) sin nettside forklarer han at OKR er et styringssett som kan defineres som en ledelsesmetode som bidrar til å sikre at selskaper fokuserer sin innsats på de samme problemene, slik at hele organisasjonen vil dra i samme retning. I følge Karl Philip Lund (2018) er styringssettet todelt hvor Objective (O) stiller spørsmålet om hva organisasjonen ønsker å oppnå, mens Key Results (KR) handler om operasjonaliseringen av objektet, altså hvordan man skal komme seg dit.

Hvordan vi brukte OKR

I forbindelse med vår nettbutikk var Objective å få til en brukervennlig og responsiv nettside. For å realisere dette operasjonaliserte vi målet, og brøt det ned i målbare komponenter, nemlig Key Results:

KR 1: Optimalisert for PC og mobil.
KR 2: Legge ut annonse på minst 1 digital plattform.
KR 3: Oppnå et salg innen 23/03.
KR 4: Samle inn 30 e-post adresser.

For å ha kontroll over prosessen, og for å vite om vi var i rute rangerte vi Key Resultsene uke for uke som en statusoppdatering. Vi valgte å indikere dette ved hjelp av tallene 1/10, hvor 1 er lav score, mens 10 er høy score.

Uke 9 var oppstartsuken av OKR. Status på KR 1 var 5/10, KR 2 5/10 og KR3 5/10. På denne tiden hadde vi ikke med KR 4. Uke 10 var andre uken av OKR. Status denne uken var den samme som i uke 9, da vi i teamet var bortreist og ikke fikk jobbet med nettbutikken. Uke 11 var tredje uke og uken før lansering av nettbutikken. Denne uken var KR 1 8/10, KR 2 7/10, mens KR 3 var 0/10 da vi bestemte oss for å droppe denne KR’en grunnet vi ikke ville selge produktene, men heller fokusere på en fiktiv nettbutikk. Derav opprettet vi en ny KR, KR 4 hvor vi skulle samle inn 30 e-post adresser hvor status denne uken var 6/10. Uke 12 var siste uken av OKR og lanseringsuke. Denne uken var status på KR 1 9/10, KR 2 10/10 og KR 3 10/10. KR 1 hadde status 9/10 da headeren ikke kan kategoriseres som responsiv på mobil, men fungerer bra på PC, og derfor er vi ikke helt i mål. Vi oppdaterte dette ukentlig på Basecamp.

Tips og erfaringer

Våre tips til deg som skal ta i bruk dette styringsverktøyet:

  • Utarbeid en plan/oversikt rundt den kommende prosessen, samt rådighet av tid og ressurser.
  • Velg et Objective som er kort, presist, motiverende og gjennomførbart, samt er i tråd med bedriftens mål og visjon.
  • Operasjonaliser Objectives, og bruk hovedelementene som må til for å oppfylle dette, til de ulike KR’ene.
  • Oppdater KR’ene jevnlig, slik at de hele tiden vil representere et presist virkelighetsbilde.

Vår erfaring med OKR er at det fungerer som et genialt styringsverktøy, og noe vi ønsker å ta med oss videre i både skole- og jobbsammenheng. Vi har opplevd lite konflikt innad i teamet, og kommunikasjonen har vært god- dette takket være felles forståelse rundt veien til målet gjennom OKR.

Om du ønsker en dypere gjennomgang av OKR kan du se denne videoen:

Kilder

Karl Philip, Lund. 2018. ”OKR – et system for gjennomføring”. Hentet 8. mars 2019 fra https://inevo.no/.

Oliver, Gjølberg. 2019. ”OKR – et styringssett for både arbeidsplassen og skolen?”. Hentet 8. mars 2019 fra https://www.olivergjolberg.no/.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *